Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Ορθοπαιδικού Χειρουργού

Νικόλαου Β. Καραλάιου


Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για βασικές παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος. Οι παρουσιάσεις γίνονται με απλό τρόπο, ώστε να γίνονται κατανοητές. Ωστόσο δεν υποκαθιστούν την κλινική εξέταση.

Οι κύριοι τομείς ενασχόλησής του ιατρού είναι οι αθλητικές κακώσεις, η αρθροσκοπική χειρουργική ώμου, γόνατος και ποδοκνημικής, η επανορθωτική χειρουργική ώμου, γόνατος και ισχίου, οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και επιλεγμένες χειρουργικές επεμβάσεις σε χέρι και άκρο πόδα.

Ο ιατρός ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στην ορθοπαιδική, μέσα από συνέδρια, σεμινάρια και πρακτικά εργαστήρια προσπαθώντας να παρέχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.